De praktijk

In 2005, een jaar na vele interims, ging mijn eigen praktijk open.
Heel bescheiden in de 2de slaapkamer van een huurhuis.
Maar ik voelde mij goed in mijn vel en de praktijk groeide.
In 2009 ben ik verhuisd naar een volledig uitgeruste nieuwbouw.
(gasanesthesie, digitale radiografie, hospitalisatie….)

En de praktijk groeide nog verder. In 2013 kwam de samenwerking met Sarah.
We zijn een hecht team en vullen elkaar aan. Sindsdien draait de praktijk op volle toeren.
We hebben elk onze interesses en kunnen ons daar nu op toeleggen.

Sinds 2015 komt Dries Goegebeur ons bijstaan in de orthopedische operaties
en we zijn nu volledig vertrokken!
Ik kijk al uit wat de verdere stappen zullen zijn!

Dus wordt zeker vervolgd!

Als dierenartsen verbinden we ons tot art 3 van de code der plichtenleer uitgegeven door de Orde der dierenartsen (www.ordederdierenartsen.be): respect voor wet en regelgeving. “de dierenarts moet de richtlijnen, de wetten, de besluiten en de verordeningen naleven inzonderheid deze met betrekking tot de uitoefening van de diergeneeskunde, de volksgezondheid, de dierengezondheid, het dierenwelzijn, het milieu en de openbare orde.”

Onze radiografie installatie wordt jaarlijks gecontroleerd door: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Departement Gezondheid en leefmilieu, Dienst Bescherming van de gezondheid, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel. De attesten worden bewaard en kunnen opgevraagd worden.

Ons geneesmiddelendepot (3/8020/1048) staat geregistreerd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, DG Inspectie- Afdelingshoofd Aflevering, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel.